ASPID i la Integració Laboral.

0
85

Et planteges cercar feina i no saps per on començar?, havies estat desenvolupant una feina que actualment no pots o vols, i necessites fer una reorientació laboral?

Avui us presentarem l’àrea d’integració laboral d’ASPID, que va néixer el 2001 arrel de les necessitats detectades de l’existència d’un servei sociolaboral especialitzat i adreçat a persones amb discapacitats físiques, sensorial i/o orgàniques de la província de Lleida. Actualment disposem de diversos dispositius comarcals arreu de la província per apropar-vos el nostre servei d’integració laboral.
ASPID, és una organització d’economia social que afavoreix la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles en situació de vulnerabilitat; oferint les eines i suport centrats en la persona que afavoreixin el seu desenvolupament integral.

Què fem?

T’oferim una orientació individualitzada, mitjançant plans personals on es comença per una primera identificació de les pròpies capacitats, habilitats, punts forts i les àrees de millora, i posteriorment es continua per la definició d’una planificació i concreció de l’objectiu laboral a aconseguir, que sigui ajustat a les possibilitats personals i sempre sense perdre de vista que puguin ser realistes, assumibles i mesurables.
El servei principalment ofereix: orientació laboral, identificació i accés a formació, intermediació en ofertes gestionades pròpiament així com suport en la presentació d’autocandidatures. Identificar les diferents eines i recursos de recerca de feina a emprar i que aquests s’ajustin a les nostres necessitats i possibilitats. Conèixer el mercat de treball i ocupacions existents al territori més proper. Possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en empreses per entrenar o bé conèixer una ocupació. Acompanyament abans, durant i després del procés de recerca de feina. I assessorament amb relació als requisits, passos i suport en l’elaboració del Pla d’empresa, per a la creació d’una empresa.

A tenir en compte….

Tenim molt present que les necessitats personals també són canviants i per això el servei ofereix una adaptació constant segons les circumstàncies individuals, sanitàries i socials en cada moment. La situació actual ens fa encara més conscients de la importància de desenvolupar oposar en practica aspectes com l’adaptabilitat, gestió de les emocions i d’incertesa tan presenten les nostres vides especialment en durant any 2020 per la situació derivada de la COVID.
Per la nostra metodologia, sempre seràs tu qui decideix que i com vol millorar i treballar, semprecomptant amb el suport i acompanyament d’una persona orientadora laboral que pugui presentar les diferents possibilitats i camins disponibles i d’aquests quin vols fer. Oferint els suports, eines i recursos necessàries per a la millora personal. Des del servei es realitza una atenció centrada en
la persona en funció de la situació personal i de
context, que es pot anar adaptat durant el
procés. Per tant, aspectes com la freqüència dels
seguiments i la modalitat d’aquests es realitzen en funció de la situació en cada moment. Es preveu que puguin ser individuals o grupals, i presencial i/o telemàtics.
Ens podran trobar a la nostra seu: C/ Roger de Llúria, nº 6 (Lleida), telèfon 973 22 89 80 i correu electrònic: aspid@aspid.cat
Si vols ampliar la informació i conèixer els diferents serveis que oferim, poden consulta la nostra pàgina web: www.aspid.cat