Fantasies sobre l’òrgan trasplantat

0
54
Fantasies sobre l'òrgan transplantat

Segons un estudi impulsat per tres professionals de l’equip de trasplantament d’un hospital públic de Buenos Aires, es diferencien cinc tipus de fantasies respecte a l’òrgan trasplantat:

  1. Embaràs

En els trasplantaments renals i hepàtics solen ubicar l’empelt a la regió abdominal, cosa que fa notòria la presència de l’òrgan a la mateixa zona. Aquest fet potencia pensar en el trasplantament com en un embaràs. És més procliu que les pacients femenines siguin capaces d’acollir aquest tipus de fantasia. El cas contrari ocorre en els homes. Tanmateix, existeixen casos de transsexualitat postrasplantament.

  1. Adopció

L’adopció és una de les fantasies amb més bon pronòstic. En alguns casos, les persones trasplantades senten que l’òrgan té una funció de fill, cuidar-lo i ser cuidat. Un fill prové de dos progenitors (en aquest cas, d’un donant i un receptor) que tenen la funció de protegir-lo i que, a més, sol sobreviure als pares.

  1. Incest

Es pot detectar la fantasia amb valor incestuós quan el pacient es mostra reticent a rebre l’òrgan de la seva mare, però no de la seva parella, tenint en compte que aquest tipus de decisió és multifactorial.

  1. Assassinat

Sota la lògica equivalent de “desitjo rebre un òrgan per salvar o millorar la meva qualitat de vida” i “per rebre un òrgan, una persona ha de morir o patir”, es produeix la fantasia de l’assassinat, la qual va acompanyada d’un procés de dol notori.

  1. Robatori

En el procés d’adopció i/o rebuig de l’òrgan, el pacient sent que aquell òrgan no és propi, és més, sol sentir que l’ha rebut indegudament.

 

S’ha de tenir en compte que aquestes fantasies poden conviure en una mateixa persona i també poden evolucionar i transformar-se, ja sigui per contingències vitals o per un treball terapèutic.

 

BIBLIOGRAFIA
Junco, A.; Rosas, C; Ferrari, M.J. (2001). “Síntomas psicopatológicos en la donación y trasplante de órganos”, Diario Página 12, Buenos Aires.