Com són les persones que cuiden la seva salut?

0
86
Com son les persones que cuiden la seva salut?

Hem d’estar més malalts per cuidar-nos més?

Segons un article publicat a la revista INFAD, l’adhesió al tractament dietètic augmenta quan la persona amb Malaltia Renal Crònica (MRC) pateix de quatre a sis malalties associades. Les persones amb MRC, però que presenten de 0 a 3 malalties, mostren una adherència mitjana-baixa a la dieta.

Qualitat de vida o qualitat emocional?

En un estudi realitzat a Colòmbia, els pacients que expressen que tenen una millor qualitat de vida no segueixen el tractament adequadament (ja que no renuncien a les seves apetències per motius de salut). No obstant això, són els pacients amb un millor estat emocional els qui presenten més bona adherència al tractament.

Com són les persones que s’adhereixen més a la dieta renal?

Les persones que tenen més cura de la dieta renal presenten una sensació de qualitat de vida en salut més alta, flexibilitat psicològica i un nivell de depressió, ansietat i estrès més baix que la mitjana de persones amb malaltia renal crònica.

També, presentar un comportament d’evitació i negació vers la malaltia, implica una dificultat en seguir les prescripcions dietètiques.

Respecte els ingressos econòmics, són les persones amb més liquiditat els més adherits a la dieta renal. Però si comparem les persones jubilades i pensionistes amb les persones que segueixen actives en el món laboral, trobem que és el primer grup qui s’adapta millor a les indicacions dietètiques i culinàries.

BIBLIOGRAFIA

Garcia Jorge Anes. E. M.; Vicente Castro, F. (2011). Adhesión de los pacientes en insuficiencia renal crònica a la dieta. International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD Revista de Psicología, Nº2-Vol.1,2011. ISSN:0214-9877. pp: 9-20.

Contreras, Francoise, Esguerra, Gustavo, Espinosa, Juan Carlos, Gutiérrez, Carolina, & Fajardo, Laura. (2006). Calidad de vida y adhesión al tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. Universitas Psychologica, 5(3), 487-500. Recuperado em 12 de junho de 2020, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672006000300005&lng=pt&tlng=es.

García-Llana.H, Remor, E. Del Peso, Gloria, Selgas, Rafael. El papel de la depresión, la ansiedad, el estrés y la adhesión al tratamiento en la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes en diálisis: revisión sistemática de la literatura. Nefrologia, 2014; 34(5):637-57.