• Les dones donen més ronyons i els homes més fetges. (…) Sis de cada deu donants vius de ronyó són dones i sis de cada deu donants vius de fetge són homes, segons el Registre Mundial de Trasplantaments elaborats amb dades de 57 països que, per primer cop, inclou la variant de gènere.

FONT

EFE SALUD, agost 2018

• Un 70% dels donants són dones d’entre 46 i 60 anys, mentre que els receptors són homes (67%).

FONT

EL CONFIDENCIAL, juny 2018

• En la donació d’òrgans, el sexe importa. Una anàlisi exhaustiva del Registre Espanyol de Trasplantament Cardíac va trobar que els homes que reben un cor de dona tenen més possibilitats de morir en el mes després de l’operació que els que reben l’òrgan d’un altre home. De fet, dues dècades d’investigacions científiques confirmen que, en general, quan els sexes de donant i receptor no coincideixen, és més probable que sorgeixin complicacions.

FONT

EL PAÍS, abril 2018