Tot seguit presentem les dades econòmiques de la Fundació Renal Jaume Arnó corresponents a l’exercici 2019.

Una de les màximes de la nostra fundació és la transparència i, per aquest motiu, exposem tant la procedència com la quantitat dels fons rebuts, així com la seva destinació.

Un dels objectius, tant a curt com a llarg termini, és diversificar la cartera de subvencions procedents d’organismes públics, centrant-nos i apostant per la Comissió Europea. A la vegada, també pretenem potenciar els Amics de la Fundació així com entitats locals, oferint alternatives a les empreses amb sensibilitat social.

A la Fundació Renal Jaume Arnó ens focalitzem en fer el màxim que puguem amb la mínima despesa, prioritzant sempre l’atenció directa amb el pacient renal i invertint en investigació per així aconseguir millors perspectives de futur.

INGRESSOS

DESPESES