El Bus de la Salut’ s’adapta a la COVID-19

0
74

‘El Bus de la Salut’ s’adapta a la COVID-19 amb la realització de proves de detecció i valoració  de les seqüeles en persones amb factors de risc cardiovasculars i renals

Tres noves professionals s’han incorporat a l’equip sanitari

L’equip ‘el Bus de la Salut’ es va adaptar a la situació sanitària de la pandèmia amb l’adequació de la seva tasca diària. En una primera fase, l’equip va realitzar proves de detecció de la COVID-19 i posteriorment va repensar el projecte per valorar les seqüeles de la COVID-19 en participants del projecte, persones amb factors de risc cardiovasculars i renals, que han patit la malaltia.

Durant 4 mesos, de novembre a febrer, l’equip de professionals sanitaris recorrerà 22 municipis lleidatans on es realitzaran proves de diagnòstic precoç cardiovascular i renal a persones que han estat diagnosticades de la COVID-19 mitjançant una prova diagnòstica (test serològic o PCR, sigles en anglès de ‘Reacció en Cadena de la Polimerasa’, una prova de diagnòstic que permet detectar un fragment del material genètic d’un patogen).

En total 270 persones visitaran ‘el Bus de la Salut’ aquests 4 mesos: 135 participants del projecte i una població control de 135 persones que no han passat la COVID-19 i comparteixen amb el primer grup les dades d’edat, gènere, factors de risc cardiovascular i grau d’ateromatosi.

“‘El Bus de la Salut’ s’ha adaptat a la situació actual i l’equip de professionals ha considerat la necessitat de fer aquest estudi per veure les conseqüències de la COVID-19 en persones amb factors de risc” ha explicat el coordinador del projecte, Marcelino Bermúdez.

Per tal d’iniciar aquest projecte, el bus i la caravana han pres les mesures sanitàries necessàries com filtres a la ventilació i làmpades de llum ultraviolada per a descontaminar els espais després de cada pacient, així com els equips de protecció individual (EPI) necessaris per als professionals.

A més, les persones citades també segueixen un protocol. S’instal·la una carpa, cedida per la Diputació de Lleida, al costat del bus, per a fer tests d’antígens i d’anticossos abans d’entrar a ‘el Bus de la Salut’. La persona s’espera fins a obtenir els resultats abans d’entrar. En el cas que el resultat  del test d’antígens sigui positiu es deriva al Centre d’Atenció Primària. En el cas que el resultat del test d’anticossos, sigui IgM positiu, també es deriva al CAP. En els altres casos, s’inicia el circuit. També es pren la temperatura corporal i, si aquesta és superior a 37,5 graus, no s’entra al circuit.

Les proves diagnòstiques que es fan són mesures antropomètriques (pes, talla) i inclòs l’ús d’una bàscula de bioimpedància; extracció de mostra de sang pel biobanc i de mostra de sang capil·lar i d’orina; espirometria, que incorpora filtres antivírics i antibacterians; enquestes personals, d’antecedents familiars, de símptomes COVID-19 i d’estrès percebut; la determinació de l’ona de pols per veure la rigidesa arterial; la determinació de l’índex turmell-braç (ITB);  la prova de glicació AGEs, i les ecografies arterials de caròtides, femorals i aorta, en el cas d’homes de més de 60 anys.

A partir del mes de març de 2021, ‘El Bus de la Salut’ seguirà amb el projecte iniciat el 2019 de revisió de les 8.400 persones incloses al projecte per estudiar la seva evolució. Aquesta segona fase de l’estudi permetrà veure l’evolució d’aquestes persones. El Bus de la Salut és un projecte de recerca finançat per la Diputació de Lleida i liderat per la Fundació Renal Jaume Arnó, conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut i el Servei Científico-Tècnic Unitat de Diagnòstic i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA) de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), que van posar en marxa el gener de 2015 pel diagnòstic precoç de malalties cardiovasculars i renals.

 

Un nou equip de professionals

‘El Bus de la Salut’ ha incorporat a tres noves professionals que substitueixen a personal de l’equip que ha emprès d’altres projectes.

Míriam Guerrero López

  • Quina és la teva funció? Sóc la tècnic de radiologia, principalment la funció que realitzo és l’exploració per ecografia de les artèries caròtides, femorals i aorta. També realitzem juntament amb les companyes la Velocitat d’Ona de Pols (VOP), l’índex Turmell Braç (ITB) entre altres proves.
  • Per què t’has sumat a aquest projecte? És un projecte que crida molt l’atenció per la gran quantitat d’exploracions que es realitzen al pacient en una visita. També ens dona l’oportunitat de moure’ns per la província de Lleida en visitar les diferents poblacions on es troben els pacients. A part, gràcies a aquest projecte he pogut ampliar els coneixements i aprofundir més en la realització de proves ecogràfiques, les quals sempre m’han despertat molt d’interès.
  • Què esperes del projecte? Del projecte espero que pugui seguir endavant durant molt de temps i així poder seguir amb la prevenció de les malalties en persones amb antecedents o factors de risc.

 

Cati García Galera

  • Quina és la teva funció? Sóc la conductora del Bus de la Salut i també auxiliar d’infermeria.
  • Per què t’has sumat a aquest projecte? M’he sumat al projecte per intentar aportar el meu granet de sorra. Quan em van parlar del projecte em va semblar molt interessant i estava en una situació sense ingressos econòmics, per això, vaig decidir sumar-me. Com m’agrada tractar amb la gent i em va semblar curiós, em vaig presentar com a conductora, ja que tinc dotze anys d’experiència en l’ofici i al també tenir el títol d’auxiliar, em van contractar. Em considero una persona molt inquieta i compromesa pel benestar de les persones. A més, aquest treball em permet conèixer altres llocs que no coneixeria d’una altra manera, però no sols això, sinó que em sembla un treball molt gratificant i m’omple de satisfacció veure l’agraïment dels pacients del bus amb el nostre tracte i professionalitat.
  • Què esperes del projecte? Espero que pugui durar molt de temps i que es facin més projectes de recerca per a la prevenció de malalties renals per a així poder evitar arribar a la diàlisi o a haver de trasplantar. Sabem que la sanitat està en una situació crítica i hi ha moltes retallades, crec que no hauria de ser així, perquè la recerca és crucial per a detectar malalties abans que apareguin i, si ho fan, ajudar al fet que els pacients tinguin una millor qualitat de vida.

 

Marta Agustí

  • Quina és la teva funció? Sóc la infermera del Bus de la Salut.
  • Per què t’has sumat a aquest projecte? Perquè sempre m’ha agradat la investigació i el tracte proper amb els pacients, i aquest projecte és la suma dels dos. Em sembla molt interessant poder prevenir algunes malalties, incidint en la prevenció dels factors de risc cardiovasculars mitjançant les proves que realitzem, així com també una educació sanitària personalitzada.
  • Què esperes del projecte? Què duri molt temps i que d’aquesta investigació se’n puguin treure resultats molt positius, per tal de contribuir en la ciència sobre les malalties cardiovasculars i la seva evolució .
Meritxell Soria Yenez
Periodista – Comunicació Científica –
Responsable de comunicació Institut de Recerca Biomèdica de Lleida