PSICOtransplant

Processos psicològics que afavoreixen i desfavoreixen l’èxit en un trasplantament renal

0
64

Ets receptor d’un trasplantament renal? Vols participar en un projecte de recerca? Vols ajudar a millorar els resultats dels trasplantaments?

Apunta’t al projecte Psicotransplant!

La mitjana de vida d’un ronyó trasplantat de donant cadàver és de 15 anys i, la de donant viu, de 25. Sovint però, trobem trasplantaments amb una vida menor a la mitja estatal.

Són diversos els articles mèdics publicats en la premsa espanyola on s’analitza i s’afirma que es desconeix gran part del que provoca el rebuig d’un trasplant1.

Segons la Guía de Recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología y de la Organización Nacional de Trasplantes sobre trasplante renal de donante vivo (2010), “el benestar psicològic també està unit a tenir un trasplantament renal funcionant”.

Dos estudis realitzats a la Universitat de Sevilla, el 20042  i el 20073, van detectar que persones trasplantades de fetge, cor i ronyó presentaven els següents trastorns durant un any després de l’operació:

Trastorns de l’estat d’ànim: disminueixen l’adherència al tractament, podent provocar el rebuig de l’òrgan.

Trastorns d’ansietat: augmenten quan els pacients reben l’alta hospitalària, fonamentalment perquè els seus familiars es distancien d’ells, ja que desitgen tornar, com més aviat millor, a una vida completament normal.

Trastorns sexuals: les causes poden ser tant físiques (disfunció erèctil) com psicològiques (eviten les relacions sexuals per temor a danyar l’òrgan trasplantat).

Fantasies sobre el donant: sentiments de culpa perquè pensen que una altra persona ha mort perquè ells puguin viure.

Insatisfacció amb la imatge corporal: perceben l’òrgan com un cos estrany que incorpora trets del donant en el receptor.

• Altres trastorns com els adaptatius, somatomorfes i trastorns de la conducta alimentària han estat diagnosticats en la mostra treballada.

Essent que el trasplantament no és una operació amb un èxit assegurat i perllongat en el temps, sinó que encara depèn de variables desconegudes i la persona segueix amb un tractament mèdic constant, considerem que són factors estressants suficients que requereixen investigació i intervenció psicològica professional.

Així, Psicotransplant s’ha plantejat per detectar quins processos psicològics i factors psicosocials faciliten i obstaculitzen l’èxit d’un trasplantament renal. D’aquesta manera, es podrà oferir una atenció més especialitzada i eficaç.

Com s’hi col·labora?

Si ets una persona trasplantada de ronyó o coneixes algú que ha rebut un trasplantament renal, pots posar-te en contacte amb nosaltres:

Truca al 600 419 917

Escriu a esther@fjarno.org

Fem 2 entrevistes a la persona trasplantada. I 1 entrevista a una persona del seu entorn.