Dijous, 9 febrer 2023
MÉS
  Inici FRJA PROJECTES El BUS de la salut

  El BUS de la salut

  Segur que els darrers 4 anys has vist per la demarcació de Lleida un autobús de color blau amb unes lletres rosa que es diu El Bus de la Salut. Potser t’has preguntat què era aquest autobús o, fins i tot, t’has atrevit a pujar-hi i preguntar.

  El Bus de la Salut va ser una realitat el gener de 2015, gràcies a l’aposta per la prevenció de les malalties cardiovasculars i renals a Lleida de la Diputació de Lleida, la Fundació Renal Jaume Arnó, la unitat UDETMA (Unitat de Diagnòstic i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques), l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i el Departament de Salut.

  El Bus de la Salut és el primer projecte de prevenció de malalties cardiovasculars i renals a Lleida. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort i d’invalidesa, així com una de les principals causes d’ingrés hospitalari. Tot i que s’han millorat els tractaments en fase aguda (codi ICTUS, codi infart…), la incidència d’aquestes malalties està lluny de veure’s reduïda, i suposa un important consum de recursos sanitaris i socials. Per aquest motiu, la recerca en aquests àmbits i la prevenció són imprescindibles.

  “…el 17,5% de la població té una baixa adherència a la dieta mediterrània, i el 56,5% fa molt poc exercici físic.”

  Una altra patologia de llarga evolució i que sovint es presenta en estadis molt evolucionats és la malaltia renal. La prevalença de malaltia renal crònica augmenta de forma progressiva amb l’envelliment i amb  la  presència  de  malalties  com  la  diabetis  tipus  2,  la hipertensió arterial i la malaltia ateromatosa. Per aquesta patologia no hi ha mesures de prevenció específiques i, la major part de casos, quan es diagnostiquen, estan en situació de malaltia renal terminal que requereix tractament substitutiu amb diàlisi o trasplantament. 

  Davant d’aquesta situació, va sorgir el projecte científic El Bus de la Salut. Un projecte que ha comptat amb la coordinació de la Dra. Àngels Betriu i la investigadora principal, la Dra. Elvira Fernández.

  Un autobús equipat amb material mèdic i personal sanitari especialitzat que recorre diferents municipis de la província de Lleida, realitzant proves per avaluar l’estat de salut arterial i renal. Proves com una ecografia de les artèries caròtides i femorals, una tècnica validada, barata, accessible, portàtil i exempta de contraindicacions, que permet “mirar” el vas directament i conèixer l’efecte directe dels factors de risc sobre l’estat de salut de les artèries en cada individu. També es realitzen altres proves com una espirometria o enquestes dietètiques i d’activitat física, i es recull una mostra d’orina i de sang per a posteriors estudis de recerca. 

  Per què l’entrada a El Bus de la Salut no està oberta a tothom?

  Les persones que vénen a El Bus de la Salut han estat citades prèviament des del seu centre de salut. L’entrada a El Bus de la Salut no està oberta a tothom.

  Com hem comentat, es tracta d’un projecte científic que ha estat aprovat per un comitè d’ètica hospitalària i compta amb el suport de diferents grups de recerca de l’IRBLleida. Per tant, s’han de complir les normatives i ser molt estrictes.

  Com que es tracta d’un estudi científic, s’ha fet una selecció entre tota la població de la província amb les següents característiques:

  • Homes entre 45 i 65 anys

  • Dones entre 50 i 70 anys

  • Diagnosticats d’hipertensió arterial i/o dislipèmia i/o obesitat (definida com a IMC>30 Kg/m²)

  • Antecedents en familiars de primer grau de malaltia cardiovascular prematura (homes abans dels 65 anys i dones abans dels 60 anys)

  • Fumadors i exfumadors (màxim 10 anys)

  Els primers resultats

  El Bus de la Salut ha seguit el seu recorregut per la demarcació de Lleida, on més de 7.500 persones s’han realitzat proves de prevenció de malaltia arterial i renal. Els primers resultats del projecte mostren que, aproximadament un 68,7% de les persones que s’han visitat presentaven, en major o menor grau, malaltia ateromatosa. També s’ha detectat que les persones visitades presenten:

  • Un 15,7% de sospita de malaltia renal

  • Un 34,3% d’hipertensió arterial

  • Un 1,7% de diabetis i un 33,3% de prediabetis o de major risc de desenvolupar diabetis

  • Un 23,2% de colesterol elevat

  • Un 42,1% amb sobrepès i un 37,5% amb obesitat

  A més, volem remarcar que el 17,5% de la població té una baixa adherència a la dieta mediterrània, i el 56,5% fa molt poc exercici físic.

  Aquests resultats i els que s’obtindran posteriorment, ens permetran evitar futures malalties i impulsar polítiques d’actuació per fomentar la prevenció de les malalties cardiovasculars i renals.

  Objectius

  Per acabar, cal recordar que el projecte El Bus de la Salut va néixer amb la voluntat de:

  Convertir Lleida en una província pionera en la prevenció de les malalties cardiovasculars i renals i en el foment de polítiques de salut en aquest àmbit.

  Modificar els hàbits poc saludables de la població.

  Conscienciar la població sobre la importància de la prevenció de les malalties cardiovasculars i renals, així com dels seus factors de risc.

  Sensibilitzar la població sobre la importància social de la donació d’òrgans.

  DARRERS ARTICLES

  ¿Qué nos motiva para donar?

  Información extraída del trabajo “Donación de órganos, una perspectiva antropológica” escrito por Esperanza Vélez Vélez a través de la Fundación Jiménez Díaz-Capio.   El agradecimiento a...

  Curiositats, La Ciclosporina.

  Sabies què...? La ciclosporina és un fàrmac immunosupressor d'acció ràpida i eficaç. És un fàrmac clàssicament utilitzat per evitar el rebuig en individus sotmesos a...

  Racó del Pacient, Hemodiàlisi domiciliària.

  NOU PROGRAMA D’HEMODIÀLISI DOMICILIÀRIA A LLEIDA Aquest 2021 El Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha posat en marxa...

  Històries Renals, Oriol Arumí

  Oriol Arumí, i com l’art pot donar veu al que està a punt de ser oblidat L’Oriol arriba a la Fundació amb un aire àgil...

  L’ADJUDICACIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ÒRGANS : UNA PART IMPORTANT DEL PROCÉS DE DONACIÓ I TRASPLANTAMENTS.

  Catalunya i tot l’Estat tenen unes xifres de donació i trasplantament d’entre les millors del món. L’elevada taxa de donació en la nostra societat, juntament...