Annabel Martínez
Nutricionista / Dietista
CAT001373

160 Persones • 13 Intervencions • 80 Sessions

El servei d’atenció nutricional ofereix a les persones amb malaltia renal crònica en qualsevol dels seus estats (avançada, diàlisi o trasplantament) la possibilitat de millorar la seva qualitat de vida a través de la dieta, mitjançant una avaluació i un seguiment nutricional totalment personalitzats. Dóna, també, l’oportunitat de realitzar tallers i xerrades individuals o en grup per formar i assessorar sobre nutrició especialitzada en la malaltia tant els qui la pateixen com els seus familiars.

Aquest any 2019:

• S’ha atès a un total de 160 persones, 155 de les quals provinents d’hemodiàlisi.

• S’han realitzat 13 intervencions nutricionals en consulta a persones en estat de malaltia renal crònica avançada (ERCA) i hemodiàlisi. Aquestes intervencions han derivat en un total de 80 sessions de seguiment nutricional totalment individualitzat.

Com es pot observar a la gràfica, de les 160 persones ateses, 155 han estat de diàlisi i 5 d’ERCA. Amb relació al sexe, s’han atès més homes que dones, un 60% i 40%, respectivament.