C/ Enric Granados, 3, 1º 25006 - Lleida 973 241 041 - 638 187 503

Gestió administrativa

La Fundació Renal Jaume Arnó és una entitat sense fins lucratius, privada i independent d’empreses, institucions o partits polítics, constituïda mitjançant escriptura pública; atorgada davant el notari de Lleida don Luis Prats Ramos el 12 de març de 2008 amb el nombre 518 del seu protocol i esmenada per una altra, atorgada davant el mateix notari, el 4 de setembre de 2008 amb el nombre 1.425 del seu protocol; per don Jaume Arnó Ferrer i que està inscrita davant Registre de Fundacions Assistencials del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport, Pº Castellana, 67 – 6ª Planta – 28046 Madrid amb el nombre de 25-0040.

Estatuts

Els estatuts de la Fundació reflecteixen fidelment la seva missió, les seves activitats i la forma de com dur-los a terme, així com les normes mitjançant les quals es dirigeix, quins són els seus òrgans de govern i com s’organitza.

 

Missió

La Fundació té fins sanitaris i assistencials, que es concreten en els següents:

  1. Oferir tot tipus de serveis d’índole assistencial al col·lectiu de pacients amb malaltia renal.
  2. Propiciar i estendre el diagnòstic precoç, la prevenció i el tractament de les malalties renals i altres patologies associades a aquesta.
  3. Donar a conèixer la situació de la malaltia renal, i el que suposa la donació d’òrgans, al conjunt de la societat.
  4. Promoure unitats de voluntaris en suport al malalt renal i la seva família pel que fa a necessitats assistencials (tècniques domiciliàries de diàlisi i altres).

 

Activitats

El desenvolupament dels fins de la Fundació s’efectuarà a través d’algunes de les següents activitats i formes d’actuació:

– Per la Fundació directament en centres propis.

– Concedint ajuts econòmics personals o a equips de persones.

– Atorgant subvencions a institucions.

– Campanyes de promoció de voluntariat, així com accions de formació i organització dels voluntaris.

– Campanyes de difusió de la importància dels trasplantaments i la necessitat de donacions.

– Participant i col·laborant en el desenvolupament de les activitats d’altres entitats que realitzin activitats coincidents o complementàries amb les pròpies de la Fundació.

– Mitjançant la realització d’estudis, investigacions, cursos i conferències.

– Mitjançant publicacions, exposicions, concessions de premis, prèvia convocatòria de concursos, i altres activitats científiques.

– Facilitant assessoraments a persones físiques i entitats i institucions mitjançant guies d’actuació i normes de qualitat.

 

Estatuts de la Fundació Renal Jaume Arnó 

Inscripció

La Fundació Renal Jaume Arnó té un àmbit territorial estatal, pel que es troba inscrita en el Registre de Fundacions Assistencials del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport, Pº Castellana, 67 – 6ª Planta – 28046 Madrid amb el nombre de 25-0040.

 

Resolució de Registre FRJA

Mecenatge

Per facilitar la col·laboració de persones, entitats i institucions, des de l’inici de la nostra activitat vam realitzar les gestions oportunes per a ser inclosos entre les entitats regulades per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

Certificat Llei Mecenatge FRJA

Òrgans

El 14 de desembre de 2012, el Patronat de la Fundació Renal Jaume Arnó, pren l’acord de constituir una delegació de l’entitat a Catalunya. Realitzats els tràmits corresponents, des de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ens comuniquen la inscripció de la Delegació de la Fundació Renal Jaume Arnó Catalunya al registre de fundacions amb el número 39.

 

Els representants de la Delegació de Catalunya seran els senyors José Ignacio Gràcia Camacho i Jordi Costa Llor, com a persones designades pel Patronat de la Fundació Renal Jaume Arnó en la reunió de data 2 de desembre de 2013, el primer a les funcions de delegat de la Delegació de la Fundació Renal Jaume Arnó a Catalunya, i el segon per a les funcions de secretari de la Delegació.

 

Delegació FRJA a Catalunya

Convenis

Per al bon desenvolupament dels projectes aprovats pel Patronat de la Fundació, hem buscat la col·laboració tant d’entitats públiques com privades, amics, col·laboradors puntuals, etc. Per a més transparència d’on procedeixen els fons públics que manegem o amb quines entitats públiques hem realitzat convenis, encara que no siguin de caràcter econòmic, publiquem aquí tots els convenis realitzats amb aquestes institucions.

 

Universitat de Lleida

Conveni UdL Máster

Conveni UdL Curs Experts

 

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré

Conveni marc IRB Lleida-FRJA

Conveni FRJA-IRB Lleida 2015

Conveni FRJA-IRB Lleida 2016

 

Institut Català de la Salut

Conveni Salut Accessible

 

Diputació Provincial de Lleida

Conveni Diputació de Lleida

 

AJUDES I SUBVENCIONS

 

Projecte Salut Accesible

Salut Accesible

 

Projecte Lleida per la Donació

Proyecto Lleida per la donació

Pla d'igualtat

Política de qualitat

Certificat de gestió de qualitat ISO 9001:2015

Pla de Voluntariat

Codi Ètic

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies