C/ Enric Granados, 3, 1º 25006 - Lleida 973 241 041 - 638 187 503

CONSEQÜÈNCIES EN L’EQUIP SANITARI

CONSEQÜÈNCIES EN L’EQUIP SANITARI

nurse-2536964¿Les normatives concedeixen un lloc a l’ètica del cas per cas?

L’Organització Mundial de la Salut (2001), va reconèixer la Síndrome Burn Out[1] (més coneguda com la síndrome d’estar cremat degut a la feina) com un risc ocupacional pels professionals de l’àrea de la salut, educació i serveis assistencials, que produeix malestar físic, psíquic i que compromet els resultats de la feina realitzada[2].

Fent referència a resultats concrets (Martin, 2015), s’ha pogut constatar que un 66,6% de les infermeres en actiu es troben cremades o molt cremades degut a la seva tasca professional. Respecte el cansament emocional, el percentatge arriba al 58,5%. En el cas de la despersonalització[3], aquest arriba al 59% i a un 65% en baixa realització personal.[4]

A mode d’hipòtesi, cal comentar que segons un estudi del 2012, on es va relacionar la càrrega laboral i la SB en infermeres d’Unitats de Diàlisi, no foren obtingudes diferències significatives entre metges i infermeres. Aspecte que ens permet plantejar si cabria la possibilitat d’extrapolar aquests elements i conclusions a l’equip mèdic.[5]

Respecte les possibles conclusions, s’ha trobat que la falta de formació està relacionada amb un major grau de cansament emocional i una realització personal baixa. S’ha observat que existeix una relació significativa entre satisfacció, participació-supervisió i les reunions periòdiques d’equip[6].

D’aquesta manera, realitzat aquest plantejament, per què relacionar la SB amb l’efecte que produeix l’excés de normatives?

En l’actualitat, ens trobem governats per una omnividència. Es promou una visibilitat dominadora i vigilant donant lloc a un imperatiu de transparència (aspecte que es troba tant en les xarxes socials com en institucions hospitalàries).

Es permet menys espai pel fracàs i es fomenten els protocols per cada situació conflictiva. D’aquesta manera, es més difícil deixar un lloc per l’espontaneïtat, la responsabilitat, el saber fer particular de cada professional, i les respostes personalitzades –l’ètica del cas per cas. “Es té dret a tot però ningú es pot autoritzar a res”[7].

Les normes són clares. Normalment, remeten a un funcionament d’un circuit intern, intentant-lo tancar. A diferència de la norma, la Llei falla.

Segons Kugler (2017)[8],  les normes, aliança entre el capitalisme i la ciència, apunten a controlar i homogeneïtzar les maneres de gaudir. Quan es planteja anar a un més enllà de les normes, ens trobem amb una qüestió ètica i en l’ètica, un subjecte convocat a respondre.

 

Malgrat siguin necessàries i essent que no podem ignorar les normes de qualsevol institució, tampoc podem fer cas omís al símptoma amb subjecte (ja que es pot tractar un símptoma sense subjecte, tal i com es pot discernir en els estudis científics quantitatius). Es tracta d’autoritzar-se a anar més lluny de la rigidesa de la norma, articular l’acte a una ètica en conseqüència al desig inconscient que ens orienta. I així, encara que més complicat, exercir la funció de la professió que ens concerneix, salvaguardant la dignitat particular de cada subjecte vivent.

 

[1] A partir d’ara, anomenat “SB”.

[2] Atance, J. C. (1997). Aspectos epidemiológicos del síndrome de burnout en el personal sanitario. Revista Española de Salud Pública. Vol.71 Núm.3. Mayo 1997.

[3] En l’article esmentat, s’entén el terme “despersonalització” com “sentiments, actituts i respostes negatives, distants, fredes, etc.”.

[4] Martín, R. A. (2015). Burnout en enfermería: prevalencia y factores relacionados en el medio hospitalario. Rev. Cient. Soc. Esp. Enferm. Neurol. Vol. 41. Núm. 1. Enero – Junio 2015.

[5] Barrios, S., Arechabala, M. C., Valenzuela, V. (2012). Relación entre carga laboral y burnout en enfermeras de unidades de diálisis. Enfermería Nefrológica. Vol.15 Núm.1 Enero –Marzo 2012.

[6] Ibid.4

[7] Barros, M. (Septiembre 2015). “Transparencia de la norma y opacidad de la ley”. En E. Sinatra (Presidencia), VII ENAPOL: El imperio de las imágenes. Congrés dut a terme per l’Escuela d’Orientació Lacaniana a San Pablo, Brasil.

[8] Kugler, V. (2017). La clínica más allá de las normas. Argentina: El Sigma. Recuperat de  http://www.elsigma.com/hospitales/la-clinica-mas-alla-de-las-normas/13307.

No Comments
Leave a Comment:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies